Disable Preloader

O nama

Linkovi


 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • Strateško-planski dokumenti

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine (Odluka NN 84/2023)

 • Međunarodni ugovori i akti Europske unije

 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94, 7/2019, 8/2019)
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/17)
 • Zakon o provedbi Uredbe 2017/852 o živi (NN 115/18)
 • Uredba 1013/2006 o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Uredba 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu, navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe 1013/2006 (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena Uredba 2016/1245 o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice

 • Nacionalni propisi za područje gospodarenja otpadom

  - Opća pitanja


 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) - stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020), osim članka 47. i Dodatka XIII. koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) - prestao važiti, katalog je dio novog Pravilnika o gospodarenju otpadom
 • Uredba o graničnim prijelazima na području RH preko kojih je dopušten uvoz otpada u EUi izvoz otpada iz EU (NN 6/14)
 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (NN 124/23)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23)
 • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlaglišta (NN 3/2019, 17/2019)
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 53/2023)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave(NN 59/06, NN 109/12)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) - prestaje važiti donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16)

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje