Koprivnica, 19. prosinca 2023.: U Koprivnici je danas u prijepodnevnim satima održana početna konferencija za medije na kojoj je ja" />
Početak radova na Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Koprivnica, 19. prosinca 2023.: U Koprivnici je danas u prijepodnevnim satima održana početna konferencija za medije na kojoj je javnosti predstavljen projekt RCGO Piškornica, koji će po izgradnji biti u službi oko pola milijuna građana Republike Hrvatske, iz područja 4 najsjevernije županije.


Na konferenciji za medije su sudjelovali Mladen Ružman, direktor projektne tvrtke Piškornica d.o.o.; Nikola Martinaga, voditelj poslova razvoja i upravljanja projektom RCGO Piškornica te Ivana Buble ispred slovenske tvrtke KOSTAK d.d., koja gradi Centar. Ružman je naglasio kako će Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica (RCGO Piškornica) omogućiti organizirani  ekološki i ekonomski održiv pristup zbrinjavanju otpada u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske sukladno praksi Europske unije i EU direktivama („Waste package“ direktive, 850/2018 i 851/2018).


Glavni elementi projekta će uvesti poboljšanja i nadogradnju infrastrukture za obradu komunalnog otpada te će doprinijeti postizanju ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje te najvažnije, smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima. RCGO Piškornica ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje komunalnim otpadom Koprivničko-križevačke,  Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije (oko 500.000 stanovnika u 110 općina i gradova). 


O RCGO Piškornica: za sigurniju budućnost


Lokacija zahvata RCGO Piškornica nalazi se na udaljenosti od otprilike 1 km od najbližeg naselja Pustakovec, a 8 km sjeverno od centra grada Koprivnice, u općini Koprivnički Ivanec, županija Koprivničko – križevačka. Uz izgradnju RCGO-a za sjeverozapadnu Hrvatsku, planirana je izgradnja i dviju pretovarnih stanica, jedna u Zaboku u Krapinsko-zagorskoj županiji te druga u Varaždinu u Varaždinskoj županiji.


Ivana Buble naglašava: „Proučavajući primjere iz Slovenije i prakse tvrtke Kostak, jasno je da Centri za gospodarenje otpadom igraju ključnu ulogu u efikasnom sustavu upravljanja otpadom. Uzimajući u obzir naša pozitivna iskustva, uvjerena sam da će RCGO Piškornica biti projekt realiziran s visokom razinom stručnosti i da će značajno doprinijeti kvaliteti gospodarenja otpadom u zajednici. Naše partnerstvo s Atzwangerom, koji ima iskustva u izgradnji sličnih postrojenja te naša vlastita iskustva u upravljanju MBO postrojenjem u Krškom, osigurava da će naši objekti biti opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i da će implementirati najnaprednije sustave zaštite okoliša, postavljajući time nove standarde u industriji.“


Sustav gospodarenja otpadom u RCGO Piškornici će tako obuhvatiti: prihvat otpada (komunalni otpad, ostatak nakon sortiranja, glomazni otpad, prethodno obrađeni neopasni proizvodni otpad); obradu otpada i zbrinjavanje (mehaničko-biološka obrada, odlagalište neopasnog otpada) te obradu građevnog otpada (mehanička obrada, odlagalište inertnog otpada).


Utjecaj na okoliš: sigurnije upravljanje otpadom


Provedene su ekološke studije i izrađeni su planovi zaštite okoliša, koji su projektu omogućili zeleno svjetlo za izgradnju. Za zaštitu zraka bit će uspostavljene višeslojne mjere: obrada otpada će se odvijati u zatvorenim prostorima pod negativnim tlakom, koristit će se dva tipa filtera za pročišćavanje zraka unutar postrojenja te će se plinovi na kraju pročistiti kroz biofiltre prije puštanja u atmosferu. U pogledu zaštite voda otpadom će se rukovati na nepropusnim površinama, a otpadne vode će se sakupljati i pročišćavati u posebnom uređaju prije puštanja u kanalizaciju. Neće se ispuštati u lokalni potok Gliboki, već će se preusmjeriti do grada Koprivnice, gdje će biti dodatno pročišćene. Na odlagalištu će se koristiti višestruki zaštitni sustavi, uključujući dvostruke brtve i nadzor geomembrana za brzu intervenciju u slučaju curenja.


Nikola Martinaga je istaknuo da unatoč brojnim nagađanjima javnosti, RCGO Piškornica neće imati spalionicu otpada, a u prilog tvrdnji u kolikoj će se mjeri unapređenjem sustava gospodarenja otpadom smanjiti utjecaj na okoliš, također ide činjenica da će se smanjiti emisije stakleničkih plinova (poglavito metana) u ekvivalentu od oko 75.000 t CO2 godišnje. Navedeno predstavlja godišnju vrijednost emisija oko 60.000 prosječnih osobnih automobila. Takvo značajno smanjenje emisija CO2 ima, osim utjecaja na zaštitu okoliša, i indirektnu financijsku korist koja se za vrijeme trajanja projekta kreće od 16 – 55 milijuna € godišnje.„


Sve aktivnosti bit će provedene sukladno relevantnim direktivama i propisima, a očekuje se da će RCGO Piškornica pridonijeti održivom gospodarenju otpadom na regionalnoj razini.


Financiranje projekta


Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 120 milijuna eura, a konačna vrijednost bit će poznata nakon provedenih svih postupaka javne nabave. Projekt će se financirati iz sredstava Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji će udio zajedno iznositi 90% i vlastitih sredstava, čiji će udio biti 10%.


Stručni nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica provodit će tvrtka GEOKON-Zagreb d.d., dok će usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica obavljati Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Extructa d.o.o. iz Zagreba.


Više informacija dostupno putem emaila press@rcgo-piskornica.hr ili na web stranici rcgo-piskornica.hr.Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje