Potpisan je ugovor sa zajednicom ponuditelja Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Exstruct" />
POTPISAN UGOVOR ZA USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM RCGO PIŠKORNICA I POKRENUT PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

 


Potpisan je ugovor sa zajednicom ponuditelja Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Exstructa d.o.o. iz Zagreba, za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica, u vrijednosti 5.890.000 kuna (bez PDV-a).  Ugovorena usluga obuhvaća tehničku pomoć u provedbi EU sufinanciranja projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu projekta RCGO Piškornica te upravljanje projektom za projektiranje i građenje RCGO Piškornica,  građenje dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) te nad  nabavu mobilne opreme.


Nakon provedenih prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 13.04.2022. pušten je u objavu ponovljeni postupak javne nabave za usluge projektiranja i izgradnje RCGO Piškornica, procijenjene vrijednosti 346.663.831,20 kn (bez PDV-a).


 


U svrhu dobivanja prihvatljivih ponuda u ponovljenom postupku javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica provedene su izmjene dokumentacije o nabavi u odnosu na prvi postupak.


Ključne izmjene dokumentacije o nabavi su: izmjena i snižavanje kriterija stručne i tehničke sposobnosti ponuditelja, izmjena kriterija za bodovanje ekonomski najpovoljnije ponude, uvođenje klizne skale i promjenjivosti cijena, dozvoljavanje izmjena vanjskih dimenzija građevina, snižavanje kriterija uvjeta naručitelja za pojedine dijelove postrojenja (približavanje odredbama, odnosno „duhu“ „žute“ FIDIC knjige) te preraspodjela rizika između Piškornice d.o.o. kao naručitelja i budućeg izvođača radova.


Navedene izmjene učinjene su uvažavajući trenutno stanje u građevinskom sektoru i rast cijena te globalnu ekonomsku situaciju. Ove izmjene omogućit će otvaranje tržišta, odnosno sudjelovanje većeg broja zainteresiranih gospodarskih subjekata, smanjenje potencijalnih rizika za zainteresirane gospodarske subjekte te veću fleksibilnost u projektiranju postrojenja za zainteresirane gospodarske subjekte, a krajnji cilj izmjena je dobivanje prihvatljivih inicijalnih ponuda u postupku javne nabave.


Napominjemo kako zahtjevi i kriteriji za funkcionalnost postrojenja i zaštitu okoliša nisu izmijenjeni te provedene izmjene neće utjecati na ključne zahtjeve naručitelja, odnosno sve izmjene provedene su isključivo do te mjere da neće utjecati na funkcionalnost i fleksibilnost postrojenja tijekom rada.   

Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje