ODRŽANO JAVNO OTVARANJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RCGO PIŠKORNICA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti


Jučer, 12.10.2021. godine u 12,00 sati u prostoru Piškornice d.o.o. otvorene su ponude zaprimljene u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti nabave 346.663.831,20 kn (bez PDV-a).


Ponude su predala dva gospodarska subjekta:


1.       Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. Zagreb i STRABAG Umwelttechnik GmbH


2.       Zajednica ponuditelja HELECTOR S.A. Athens i G.T. TRADE d.o.o. Split


Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave će izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.


Nakon otvaranja pristiglih ponuda u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak svih osnivača tvrtke Piškornica na kojem su raspravljane moguće varijante nastavka postupka te je dogovoreno da će Skupština trgovačkog društva Piškornica zatražiti sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sve kako bi se dobila suglasnost na nastavak postupka javne nabave tijela državne vlasti koja značajnu sufinanciraju projekt te kako bi se raspravili i usuglasili modeli osiguranja dodatnih financijskih sredstava.


Nakon tih konzultacija u usuglašavanja biti će donijeta odluka o nastavku postupka JN ili poništenju istog.


Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje