ODRŽANE SJEDNICE SKUPŠTINA DRUŠTAVA PIŠKORNICA D.O.O. I PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Koprivnica, 21.06.2018. – U prostoru Županijske uprave održana je 34. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. te prva sjednica Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., kojima su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica, Uprave društava, predstavnici Nadzornog odbora te ostali gosti.


Prema dnevnom redu Skupštine društva Piškornica d.o.o. prezentirana su izvješća za 2017. godinu – izvješće Uprave o radu društva Piškornica d.o.o., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja, izvješće o financijskom poslovanju zajedno s konsolidiranim izvješćem za prošlu godinu, kao i izvješće neovisnog revizora društva o provedenoj reviziji financijskih izvješća. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine te su donesene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu. Jednoglasno su donesene odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017. godinu, kao i Nadzornom odboru te o izboru neovisnog revizora za 2018. godinu.


Direktor Ružman je iznio informaciju o provedbi terminskog plana Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, dok je informaciju o provedbi financijsko-računovodstvenog vještačenja i tužbe za naknadu štete nanesene trgovačkim društvima Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. protiv bivšeg člana Uprave i direktora Mladena Jozinovića predstavio odvjetnik Josip Mađerić.


Također, primljena je na znanje i informacija o poslovanju povezanog društva Piškornica sanacije d.o.o., u kojoj su sadržana izvješća Uprave o radu za prošlu godinu te financijskom poslovanju.


Na prijedlog osnivača,  prvom sjednicom Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište predsjedao je predsjednik Skupštine društva Piškornica d.o.o. župan Darko Koren, a pod prvom točkom sjednice dogovoreno je da će se izbor predsjednika i zamjenika Skupštine Društva pripremiti za sljedeću sjednicu. Sukladno dnevnom redu sjednice izabrani su članovi Nadzornog odbora te su jednoglasno usvojena godišnja izvješća za prošlu godinu - izvješće Uprave o radu Društva, izvješće o financijskom poslovanju te izvješće neovisnog revizora. Jednoglasno su donesene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje