Danas je u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je 47. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. kojoj su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica te Uprava društva sa suradnicima.


Prema dnevnom redu Skupštine društva Piškornica, izvješće Uprave o radu Piškornice za 2021. godinu prezentirao je direktor Mladen Ružman, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2021. godini predstavio je predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, a ujedno je predstavljeno i izvješće neovisnog revizora društva o provedenoj reviziji financijskih izvješća te konsolidirano izvješće za prošlu godinu. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine.


Članovi su jednoglasno donijeli odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu te raspodjeli dobiti za isti vremenski period., kao i odluke o davanju razrješnice Upravi društva i Nadzornom odboru za 2021. godinu.


Članovi su primili na znanje i informaciju o provedbi terminskog plana Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koju je predstavio direktor Ružman. Donesena je odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabave  za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica, sa izmijenjenom dokumentacijom o nabavi koja omogućava sudjelovanje većeg broja zainteresiranih gospodarskih subjekata, a sve kako bi se ponude približile procijenjenoj vrijednosti nabave.


" /> novost - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

AKTUALNO

OBAVIJEST O ODLUCI DKOM U ŽALBENOM POSTUPKU U PRED...

Pročitajte

 


Danas je u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je 47. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. kojoj su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica te Uprava društva sa suradnicima.


Prema dnevnom redu Skupštine društva Piškornica, izvješće Uprave o radu Piškornice za 2021. godinu prezentirao je direktor Mladen Ružman, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2021. godini predstavio je predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, a ujedno je predstavljeno i izvješće neovisnog revizora društva o provedenoj reviziji financijskih izvješća te konsolidirano izvješće za prošlu godinu. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine.


Članovi su jednoglasno donijeli odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu te raspodjeli dobiti za isti vremenski period., kao i odluke o davanju razrješnice Upravi društva i Nadzornom odboru za 2021. godinu.


Članovi su primili na znanje i informaciju o provedbi terminskog plana Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koju je predstavio direktor Ružman. Donesena je odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabave  za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica, sa izmijenjenom dokumentacijom o nabavi koja omogućava sudjelovanje većeg broja zainteresiranih gospodarskih subjekata, a sve kako bi se ponude približile procijenjenoj vrijednosti nabave.
Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje