Obavijesti

 


„PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE PIŠKORNICA“ 


Naručitelj: Piškornica d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica, OIB: 47917187348


Evidencijski broj nabave: RAVV01/2021-RCGO


Predmet nabave: Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica


Procijenjena vrijednost nabave:  346.633.831,20 HRK (bez PDV-a).


Datum početka prethodnog savjetovanja: 03.12.2021. godine


Datum završetka prethodnog savjetovanja: 16.12.2021. godine


Navod da li će tijekom savjetovanja naručitelj održati sastanak:


Tijekom savjetovanja Naručitelj će održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


Sastanak će se održati dana 13. prosinca 2021. godine u 11,00 sati na adresi: Frankopanska ul. 3, 48000, Koprivnica, I. kat (Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Koprivnica) te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti na navedeni sastanak. Predviđeno vrijeme trajanja sastanka je od 11:00 sati do 13:00 sati.


Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da svoju prijavnicu za sudjelovanje na sastanku, koja se nalazi u prilogu ovog poziva, pošalju naručitelju na mail: info@rcgo-piskornica.hr, najkasnije do 13.12.2021. godine u 09:00 sati.


Subjektima koji nisu prijavili svoje sudjelovanje na sastanku, neće biti omogućeno sudjelovanje na istom.


Napomena: Sastanku mogu prisustvovati samo sudionici koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju bolesti COVID-19 ili testiranju.


Svi sudionici sastanka prilikom ulaska u prostorije Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Koprivnica i tijekom boravka u istima moraju propisno koristiti zaštitne maske.


Napominje se da će sastanak biti sniman, radi pažljive evidencije prijedloga i upita zainteresiranih gospodarskih subjekata.


U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.


Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od slijedećih načina:


A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili


B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr


Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.


Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje