Obavijesti

 


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u predmetu javne nabave - Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica,  izjavljena žalba u odnosu na sadržaj dokumentacije o nabavi čime se postupak javne nabave zaustavlja do odluke DKOM-a.


Naime,  Piškornica d.o.o. je u svojstvu  naručitelja dana 22.03.2021. godine putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (dalje u tekstu: EOJN) poslala Obavijest o nadmetanju i Dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“ broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2021/S 0F2-0011389.


Nesporno je da je predmetna žalba izjavljena isključivo sa ciljem „kupovine“ vremena i produljenja roka za predaju ponude obzirom je u trenutku predaje žalbe do otvaranja ponuda preostalo 7 dana, premda postupak već traje više od 5 mjeseci, stoga su svi zainteresirani ponuditelji imali svakako dovoljno vremena za sastav svoje ponude.


Slijedom svega navedenoga Naručitelj u svom odgovoru na žalbu očitovao se da smatra kako je Žalitelj prvenstveno zakasnio sa svojim žalbenim navodom, odnosno, podredno smatra kako Žalitelj nije dokazao osnovanost svojih navoda, stoga predlaže Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave da nakon provedenog postupka odbaci žalbu kao nepravodobnu odnosno da odbije žalbu kao neosnovanu! 


Ostali postupci javne nabave su u tijeku pregleda i ocjena pristiglih ponuda od strane stručnog povjerenstva i to:


-          Usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica, za projekt sufinanciran od EU, Evidencijski broj nabave: USVV02/2021-RCGO;


-          Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta RCGO Piškornica, za projekt sufinanciran od EU,  Evidencijski broj nabave: USVV01/2021-RCGO;


-          Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica, za projekt sufinanciran od EU,  Evidencijski broj nabave: USVV03/2021-RCGO.


 


Više o izjavljenoj žalbi i izmjenama u dokumentaciji, provedbi postupaka JN i odgovorima Naručitelja na prijedloge i žalbe zainteresiranih gospodarskih subjekata može se vidjeti na stranicama EOJN RH.Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje