Dokumenti

Svi dokumenti

ikona
13.11.2018.  Pravilnik_organizacija_sistematizacija_12.10.2018   
dividerikona
13.11.2018.  Financijski plan za 2019.   
dividerikona
13.11.2018.  Pravilnik o radu_12.10.2018   
dividerikona
26.10.2018.  PRESS MATERIJAL_26.10.2018   
dividerikona
5.9.2018.  Odluka_utvrđivanje GFI za 2017.   
dividerikona
5.9.2018.  Odluka_raspodjela dobiti 2017.   
dividerikona
5.9.2018.  Izvještaj o radu_2017_Piškornica d.o.o.   
dividerikona
30.8.2018.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU   
dividerikona
2.7.2018.  ML01 POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA PIŠKORNICA 2018....   
dividerikona
15.6.2018.  Piškornica_Prezentacija_za web   
dividerikona
15.6.2018.  Društveni Ugovor Piškornica d.o.o._otpravak 4   
dividerikona
17.4.2018.  Odluka o poništenju postupka _radovi RCGO Piškorni...   
dividerikona
5.4.2018.  Financijski plan Piškornica 2018.   
dividerikona
26.3.2018.  Press materijal_konačna verzija   
dividerikona
26.3.2018.  Projektni zadatak_studija_čistopis   
dividerikona
26.3.2018.  Izvještaj_radna skupina_vode_odlagalište Pišk...   
dividerikona
16.3.2018.  Registar ugovora o JN i okvirnih sporazima - Piškornica...   
dividerikona
16.3.2018.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2017. godi...   
dividerikona
16.3.2018.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2016. godi...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
11.1.2018.  Priopćenje za medije   
dividerikona
11.1.2018.  Priopćenje za medije_2   
dividerikona
22.12.2017.  Evidencija_pristup informacijama_RCGO   
dividerikona
21.7.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave_Piško...   
dividerikona
6.7.2017.  Plan nabave za 2017.   
dividerikona
6.7.2017.  PS Zabok_lokacijska dozvola_rješenje o produljenju   
dividerikona
6.7.2017.  PS Zabok_lokacijska dozvola   
dividerikona
6.7.2017.  Program rada za 2017.   
dividerikona
6.7.2017.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU   
dividerikona
6.7.2017.  Izvještaj o radu za 2016.   
dividerikona
30.3.2017.  REGISTAR O SKLOPLJENIM UGOVORIMA   
dividerikona
21.3.2017.  Obavijest temeljem članka 75-83 ZJN (NN 120/2016)   
dividerikona
1.3.2017.  Odluka - povjerenik za etiku   
dividerikona
6.2.2017.  CERTIFIKAT ISO - OHSAS - 9001 - 14001 - 18001   
dividerikona
2.2.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o. - 2. izmjene i dopu...   
dividerikona
31.1.2017.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
31.1.2017.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
27.1.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o. - 1. izmjene i dopu...   
dividerikona
23.1.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2015. PRVE IZMJENE I DOPUNE .PDF format   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2015.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. PETE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. TREĆE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. DRUGE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
23.1.2017.  DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
23.1.2017.  Financijski plan za 2017. godinu   
dividerikona
23.1.2017.  Financijski plan za 2016. godinu - rebalans   
dividerikona
23.1.2017.  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN- STUDIJA IZVEDIVOSTI   
dividerikona
23.1.2017.  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
3.11.2016.  Program rada 2016.   
dividerikona
2.11.2016.  LOKACIJSKA DOZVOLA   
dividerikona
2.11.2016.  Program rada 2015.   
dividerikona
2.11.2016.  Financijski plan 2016   
dividerikona
2.11.2016.  LOKACIJSKA DOZVOLA Rješenje - produljenje   
dividerikona
2.11.2016.  PS Zabok LOKACIJSKA DOZVOLA   
dividerikona
28.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2015. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
21.10.2016.  ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - ZAŠTITARSKE USLUGE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. DRUGE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. TREĆE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. PETE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014.   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2015.   
dividerikona
19.10.2016.  UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDA - ZAŠTITARSKE USLUGE   
dividerikona
19.10.2016.  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
19.10.2016.  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN- STUDIJA IZVEDIVOSTI   
dividerikona
18.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU   
dividerikona
17.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU   
dividerikona
16.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU   
dividerikona
15.9.2016.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
14.9.2016.  OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PRVOG KRUGA OGRANIČENOG POSTUPKA JAVNE...   
dividerikona
13.9.2016.  NOTICE TO THE INTERESTED CONTRACTORS FOR THE CONSTRUCTION OF...   
dividerikona
12.9.2016.  ODLUKA VLADE RH – RCGO PIŠKORNICA STRATEŠKI ...   
dividerikona
11.9.2016.  Plan prijema zaposlenika i osoba na stručno osposobljav...   
dividerikona
10.9.2016.  JAVNI POZIV – Uvid u Idejni projekt RCGO Piškornica   
dividerikona
9.9.2016.  JAVNI POZIV – Uvid u Idejni projekt pristupne prometnice do ...   
dividerikona
8.9.2016.  OBAVIJEST TEMELJEM ODREDBE ČL. 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - ...   
dividerikona
7.9.2016.  OBAVIJEST TEMELJEM ODREDBE ČL.13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI   
dividerikona
6.9.2016.  Podravski list - Što je Piškornica   
dividerikona
5.9.2016.  POZIV NA KONFERENCIJU - Aktivnosti u realizaciji projekta RC...   
dividerikona
4.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDIN...   
dividerikona
3.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDIN...   
dividerikona
2.9.2016.  RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I...   
dividerikona
1.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI   
dividerikona
30.12.2015.  Rješenje MZOIP EKO mreža 30.12.2015.   
dividerikona
4.12.2015.  ODLUKA O ODABIRU - CITROEN 04.12.2015.   
dividerikona
26.11.2015.  ARHIVIRANO - JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA...   
dividerikona
2.11.2015.  Financijski plan 2015 - rebalans   
dividerikona
2.11.2015.  Izvješće o radu za 2015 godinu   
dividerikona
2.10.2015.  Financijski plan 2015   
dividerikona
8.1.2015.  PS Zabok MZOIP Rješenje procjena utjecaja na okoliš...   
dividerikona
2.12.2014.  ARHIVIRANO - JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČ. ...   
dividerikona
2.11.2014.  Financijski plan 2014 - rebalans   
dividerikona
2.11.2014.  Izvješće o radu za 2014 godinu   
dividerikona
2.11.2013.  Izvješće o radu za 2013 godinu   
dividerikona
25.4.2013.  Rješenje MZOIP PPUO 25.04.2013.   
dividerikona
2.2.2012.  Rješenje MZOIP OUZO 02.02.2012.   
dividerikona
29.4.2011.  Rješenje MZOIP SUO 29.04.2011.   
divider

Posljednje obavijesti


OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE PRAZNIKA 1. MAJ

OBAVIJEST O PROVOĐENJU ZAJEDNIČKE AKCIJE ...
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI