Dokumenti

Svi dokumenti

ikona
2.9.2019.  Izvještaj o radu_2019._6 mj._Ff   
dividerikona
30.8.2019.  TS_Rješenje o pripajanju Piškornica sanacije   
dividerikona
28.8.2019.  Odluka_utvrđivanje GFI za 2018.   
dividerikona
28.8.2019.  MZOE-RJEŠENJE PS ZABOK 12.08.2019.   
dividerikona
19.7.2019.  Plan nabave 2019.   
dividerikona
18.7.2019.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2019. godi...   
dividerikona
18.7.2019.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2018. godi...   
dividerikona
13.6.2019.  Godišnji financijski izvještaj za 2018.   
dividerikona
13.6.2019.  Izvještaj o radu_2018.   
dividerikona
13.6.2019.  Financijski plan_2019_3. izmjene i dopune   
dividerikona
2.4.2019.  Financijski plan_2019_2. izmjene i dopune   
dividerikona
14.3.2019.  Plan nabave_2019.   
dividerikona
13.3.2019.  Financijski plan za 2019._izmjene i dopune   
dividerikona
31.1.2019.  Piškornica_studija ocjene stanja voda i tla_konačn...   
dividerikona
31.1.2019.  Sažetak za press Piškornica   
dividerikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
13.11.2018.  Pravilnik o radu_12.10.2018   
dividerikona
13.11.2018.  Pravilnik_organizacija_sistematizacija_12.10.2018   
dividerikona
13.11.2018.  Financijski plan za 2019.   
dividerikona
26.10.2018.  PRESS MATERIJAL_26.10.2018   
dividerikona
5.9.2018.  Odluka_raspodjela dobiti 2017.   
dividerikona
5.9.2018.  Izvještaj o radu_2017_Piškornica d.o.o.   
dividerikona
5.9.2018.  Odluka_utvrđivanje GFI za 2017.   
dividerikona
30.8.2018.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU   
dividerikona
2.7.2018.  ML01 POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA PIŠKORNICA 2018....   
dividerikona
15.6.2018.  Piškornica_Prezentacija_za web   
dividerikona
15.6.2018.  Društveni Ugovor Piškornica d.o.o._otpravak 4   
dividerikona
17.4.2018.  Odluka o poništenju postupka _radovi RCGO Piškorni...   
dividerikona
5.4.2018.  Financijski plan Piškornica 2018.   
dividerikona
26.3.2018.  Izvještaj_radna skupina_vode_odlagalište Pišk...   
dividerikona
26.3.2018.  Projektni zadatak_studija_čistopis   
dividerikona
26.3.2018.  Press materijal_konačna verzija   
dividerikona
16.3.2018.  Registar ugovora o JN i okvirnih sporazima - Piškornica...   
dividerikona
16.3.2018.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2017. godi...   
dividerikona
16.3.2018.  Evidencija sklopljenih ugovora PIŠKORNICA za 2016. godi...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup info...   
dividerikona
11.1.2018.  Priopćenje za medije   
dividerikona
11.1.2018.  Priopćenje za medije_2   
dividerikona
22.12.2017.  Evidencija_pristup informacijama_RCGO   
dividerikona
21.7.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave_Piško...   
dividerikona
6.7.2017.  Izvještaj o radu za 2016.   
dividerikona
6.7.2017.  PS Zabok_lokacijska dozvola   
dividerikona
6.7.2017.  Program rada za 2017.   
dividerikona
6.7.2017.  Plan nabave za 2017.   
dividerikona
6.7.2017.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU   
dividerikona
6.7.2017.  PS Zabok_lokacijska dozvola_rješenje o produljenju   
dividerikona
30.3.2017.  REGISTAR O SKLOPLJENIM UGOVORIMA   
dividerikona
21.3.2017.  Obavijest temeljem članka 75-83 ZJN (NN 120/2016)   
dividerikona
1.3.2017.  Odluka - povjerenik za etiku   
dividerikona
6.2.2017.  CERTIFIKAT ISO - OHSAS - 9001 - 14001 - 18001   
dividerikona
2.2.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o. - 2. izmjene i dopu...   
dividerikona
31.1.2017.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
31.1.2017.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
27.1.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o. - 1. izmjene i dopu...   
dividerikona
23.1.2017.  Plan nabave 2016. Piškornica d.o.o.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2015. PRVE IZMJENE I DOPUNE .PDF format   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2015.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. PETE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. TREĆE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. DRUGE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2014.   
dividerikona
23.1.2017.  PLAN NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
23.1.2017.  DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
23.1.2017.  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
23.1.2017.  Financijski plan za 2017. godinu   
dividerikona
23.1.2017.  Financijski plan za 2016. godinu - rebalans   
dividerikona
23.1.2017.  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN- STUDIJA IZVEDIVOSTI   
dividerikona
3.11.2016.  Program rada 2016.   
dividerikona
2.11.2016.  LOKACIJSKA DOZVOLA   
dividerikona
2.11.2016.  Program rada 2015.   
dividerikona
2.11.2016.  LOKACIJSKA DOZVOLA Rješenje - produljenje   
dividerikona
2.11.2016.  Financijski plan 2016   
dividerikona
2.11.2016.  PS Zabok LOKACIJSKA DOZVOLA   
dividerikona
28.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2015. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
21.10.2016.  ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - ZAŠTITARSKE USLUGE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. DRUGE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDA - ZAŠTITARSKE USLUGE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. PETE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2015.   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. TREĆE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014. PRVE IZMJENE I DOPUNE   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2014.   
dividerikona
19.10.2016.  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN- STUDIJA IZVEDIVOSTI   
dividerikona
19.10.2016.  DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
19.10.2016.  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
19.10.2016.  PLAN NABAVE ZA 2013.   
dividerikona
18.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU   
dividerikona
17.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU   
dividerikona
16.9.2016.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU   
dividerikona
15.9.2016.  IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFO...   
dividerikona
14.9.2016.  OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PRVOG KRUGA OGRANIČENOG POSTUPKA JAVNE...   
dividerikona
13.9.2016.  NOTICE TO THE INTERESTED CONTRACTORS FOR THE CONSTRUCTION OF...   
dividerikona
12.9.2016.  ODLUKA VLADE RH – RCGO PIŠKORNICA STRATEŠKI ...   
dividerikona
11.9.2016.  Plan prijema zaposlenika i osoba na stručno osposobljav...   
dividerikona
10.9.2016.  JAVNI POZIV – Uvid u Idejni projekt RCGO Piškornica   
dividerikona
9.9.2016.  JAVNI POZIV – Uvid u Idejni projekt pristupne prometnice do ...   
dividerikona
8.9.2016.  OBAVIJEST TEMELJEM ODREDBE ČL. 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - ...   
dividerikona
7.9.2016.  OBAVIJEST TEMELJEM ODREDBE ČL.13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI   
dividerikona
6.9.2016.  Podravski list - Što je Piškornica   
dividerikona
5.9.2016.  POZIV NA KONFERENCIJU - Aktivnosti u realizaciji projekta RC...   
dividerikona
4.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDIN...   
dividerikona
3.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBJEDIN...   
dividerikona
2.9.2016.  RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I...   
dividerikona
1.9.2016.  OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI   
dividerikona
30.12.2015.  Rješenje MZOIP EKO mreža 30.12.2015.   
dividerikona
4.12.2015.  ODLUKA O ODABIRU - CITROEN 04.12.2015.   
dividerikona
26.11.2015.  ARHIVIRANO - JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA...   
dividerikona
2.11.2015.  Izvješće o radu za 2015 godinu   
dividerikona
2.11.2015.  Financijski plan 2015 - rebalans   
dividerikona
2.10.2015.  Financijski plan 2015   
dividerikona
8.1.2015.  PS Zabok MZOIP Rješenje procjena utjecaja na okoliš...   
dividerikona
2.12.2014.  ARHIVIRANO - JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČ. ...   
dividerikona
2.11.2014.  Izvješće o radu za 2014 godinu   
dividerikona
2.11.2014.  Financijski plan 2014 - rebalans   
dividerikona
2.11.2013.  Izvješće o radu za 2013 godinu   
dividerikona
25.4.2013.  Rješenje MZOIP PPUO 25.04.2013.   
dividerikona
2.2.2012.  Rješenje MZOIP OUZO 02.02.2012.   
dividerikona
29.4.2011.  Rješenje MZOIP SUO 29.04.2011.   
divider

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI