Mehanička predobrada otpadaNakon prijema započinje predobrada pristiglog komunalnog otpada koji se prosijava na dvije osnovne frakcije:

*krupna frakcija (odsjev) - pretežno ambalažni otpad i papir, plastika i sl. - odvozi se na usitnjavač te na daljnju sekundarnu mehaničku obradu (mehanička rafinacija)
*sitna frakcija (prosjev) - pretežno biporazgradiva komponenta komunalnog otpada i inertni otpad - transportira se prema dijelu postrojenja za biološku obradu sušenjem (biosušenje)

U procesu mehaničke predobrade komunalnog otpada koriste se slijedeći uređaji i oprema:

*sito s otvaračem vrećica - razdvajanje krupne, pretežno suhe i sitne biorazgradive frakcije otpada
*usitnjivač - priprema krupne, pretežno suhe frakcije za sekundarnu mehaničku obradu (rafinacija)

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI