MBO postrojenjePoložaj postrojenja za MBO je u sjevernom dijelu Centra, a sastoji se od triju međusobno spojenih hala:

postheadericon dvije spojene hale za prijem i mehaničku predobradu otpada, svaka dimenzija oko 40,0 m x 25,0 m

postheadericon dvije spojene hale za biološku obradu približnih su dimenzija 120,0 m x 25,0

postheadericon hala za mehaničku obradu, dimenzija oko 55,0 x 50,0 m.

Po duljini postrojenja smještena su po dva biofiltera sa svake strane. Prvi od biofiltera smješten je po duljini svake od hala za biološku obradu, a drugi od biofiltera sa svake strane, smješten je po duljini hale za mehaničku obradu.

Pomoćne prostorije su predviđene za smještaj elektroinstalacija, nadzor, kontrolu, upravljanje postrojenjem, prostorije za osoblje i priručna skladišta.

Smještaj kontrolno-upravljačke sobe je na visini od 7,5 m sa zapadne strane postrojenja. U kontrolno-upravljačkoj sobi će biti smještena elektronička oprema za upravljanje sustavom. Iz sobe je predviđen i vizualni nadzor postrojenja preko prozora na unutarnji dio postrojenja po dužini cijele prostorije.

Ispred istočnog i zapadnog pročelja postrojenja za MBO nalazi se asfaltirana površina koja služi za promet i manipulaciju vozila.

Uz navedenu površinu, nalazi se parkiralište za kamione površine 975 m2 i parkiralište za osobna vozila površine 87,5 m2.

Uz MBO postrojenje predviđena su i postrojenje za obradu otpadnih voda i bioplinsko postrojenje.

Mehaničko – biološka obrada ( MBO ) je suvremena tehnologija obrade otpada koja kombinira mehaničko razdvajanje otpada i biološku obradu, a razvijena je sa svrhom da se reducira količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta. Također, primjena novih tehnika obrade daje znatno veće količine sastojaka otpada koji se mogu ponovno koristiti odnosno reciklirati. Postupak mehaničko – biološke obrade komunalnog otpada, kao okolišno prihvatljiv postupak, značajno smanjuje volumen i masu otpada, te minimalizira njegovu higijensko – epidemiološku rizičnost.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI