Reciklažno dvorišteReciklažno dvorište namijenjeno je razvrstavanju i privremenom odlaganju pojedinih vrsta otpada te sadrži prostor za prihvat papira, kartona, stakla, ambalažnog tpada, PET, ALU, glomaznog otpada te opasnih komponenti komunalnog otpada.

Ukupna površina reciklažnog dvorišta iznosi cca 10.000 m2, od čega je plato za reciklažno dvorište cca 2.800 m2, a ostalo zelena površina. Nalazi se neposredno uz ulazno-izlaznu zonu.

U natkrivenom dijelu nalaze se otvoreni kontejneri, automatska preša-balirka i izdvojeni prostor za privremeno odlaganje opasne komponente komunalnog otpada. Ta izdvojena površina mora imati posebnu opremu poput eko-kontejnera, spremnika za akumulatore te set za zaštitu od požara.

Opasnom komponentom komunalnog otpada smatraju se:

postheadericon baterije, akumulatori, neonske svjetiljke

postheadericon ambalaža od boja, raznih ulja, pesticida, ljepila, sredstava za čišćenje, živini termometri, filteri za motorna ulja i sl. - motorna ulja, ostaci lijekova i kozmetičkih preparata

postheadericon ostali opasni otpad naveden odgovarajućim propisom

Prikupljeni glomazni otpad najprije se sortira ovisno o vrsti (gume, perilice rublja, hladnjaci itd.) te privremeno skladišti do daljnjeg zbrinjavanja kod ovlaštenih tvrtki za recikliranje glomaznog otpada.

Na nenatkrivenom dijelu reciklažnog dvorišta postavljaju se zatvoreni kontejneri s poklopcima odnosno otvorima za ubacivanje otpada.

U sklopu reciklažnog dvorišta je montažni kontejner sa klima uređajem za zaposlenika koji prihvaća otpad.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI