Obrada građevinskog otpadaPlato za obradu građevinskog otpada planira se locirati na jugoistočnom dijelu Centra. U zoni za reciklažu građevnog otpada nalaze se:

postheadericon objekt za zaposlene sa sanitarnim čvorom,

postheadericon betonski plato za manipulaciju vozilima

postheadericon nebetonirana površina za smještaj građevinskog otpada

Na površini za manipulaciju predviđena je oprema i uređaji za obradu (drobljenje), separaciju, razastiranje, te utovar/istovar materijala. Obrađeni građevni materijal odlaže se na betonsku podlogu, dok je nebetonirana površina za smještaj građevinskog otpada s drenažnim slojem (oko 60 cm). Preostali prostor predviđen je kao zelena travnata površina. Prostor za reciklažu građevnog otpada omeđuje se tipskim betonskim rubnjacima.

Pod građevinskim otpadom podrazumijeva se otpad koji nastaje prilikom izgradnje, rekonstrukcije, popravaka ili rušenja stambenih, poslovnih i ostalih objekata te otpad koji nastaje pri izgradnji cesta. Građevinski otpad obično sadrži zemlju, beton, kamenje, cigle, lomljeni asfalt, žbuku, drvnu građu, cijevi, elektroinstalacije i dr.
Obzirom na svojstvo i količinu isti građevinski otpad se ne riješava zajedno sa komunalnim otpadom, već zahtijeva posebnu obradu kako bi se ponovo vratio u građenje objekata. Često se u reciklažni pogon građevinskog otpada doprema i izmiješani građevinski materijal kao što je šuta, cigla, stolarija i sl., što se također razvrstava i nalazi tržišnu primjenu.

Proces obrade građevinskog materijala sastoji se od:

postheadericon sortiranja građevinskog otpada,

postheadericon drobljenja,

postheadericon prosijavanja,

postheadericon magnetske separacije,

postheadericon ispiranje materijala (voda je u kružnom toku) - praonice (akvamatorska stanica),

postheadericon prijenosa tračnim transporterima.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI