Ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog otpadaSastoji se od donjeg i gornjeg brtvenog sloja sa sustavom za skupljanje procjednih voda te sustavom za otplinjavanje.

Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od:

postheadericon uređenog, zbijenog podtla

postheadericon brtvenog sloja gline (50 cm, k = 10-9 m/s)

postheadericon mineralnog sloja - bentonitnog tepiha adekvatnog sloju gline (min 100 cm, k = 10-9 m/s)

postheadericon HDPE folije

postheadericon zaštitnog sloja geotekstila

postheadericon drenažnog sloja za procjedne vode (50 cm)

Na drenažni se sloj odlaže otpad.

Gornji brtveni (pokrovni) sloj odlagališta neopasnog proizvodnog otpada sastoji se od:

postheadericon izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala

postheadericon drenažnog sloja za plinove

postheadericon zaštitnog sloja geotekstila

postheadericon brtvenog sloja gline (50 cm, k = 10-9 m/s)

postheadericon bentonitnog tepiha adekvatnog sloju gline (min 80 cm, k = 10-9 m/s)

postheadericon drenažnog sloja za vanjske oborinske vode (50 cm)

postheadericon zaštitnog sloja geotekstila

postheadericon rekultivirajućeg završnog pokrovnog sloja (100 cm)

postheadericon ozelenjavanja (trave + nisko raslinje + drveće)

Na zatvorenom obodu odlagališta nastaju površinske vode. Skupljanje površinskih voda predviđa se izgradnjom kanala oko ruba odlagališta čime bi se obuhvatile uvjetno čiste oborinske vode. Također su predviđeni trokutasti rigoli po površini zatvorenih dijelova odlagališta kako bi se smanjila količina nastale procjedne vode na odlagalištu.

Pokrovni sloj (kapa) izveden je u padu kako bi se veći dio oborina najkraćim putem odveo s površine odlagališta. S obzirom da će sav otpad biti zatvoren nepropusnim mineralnim slojem, mogućnost izravnog kontakta onečišćenih voda iz odlagališta s vodama u obodnom kanalu ne postoji. Čiste oborinske vode odvode se obodnim kanalom i upuštaju u obodni kanal bioreaktorskog odlagališta, odakle se preko taložnika ispuštaju u postojeći kanal uz lokaciju.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI