image
 • Piškornica d.o.o.
 • Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
 • Tel. +385 48/220-242
 • Fax. +385 48/220-248
 • info@rcgo-piskornica.hr
image
 • Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.
 • za sanaciju odlagališta otpada
 • Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
 • Tel. +385 48/220-242
 • +385 48/220-247
 • Fax. +385 48/220-248
 • info@piskornica-so.hr